Evidens

Den första användbara lasern gjordes vid Hughes Research Laboratories i Malibu av Theodore Maiman år 1960. Vid denna tidpunkt visste ingen exakt hur en laserstråle skulle se ut, eller vad den skulle kunna användas till, men inom kort utvecklades många tillämpningar.

Idag finns över 8 000 studier gjorda med Medicinsk Laser och dessa är publicerade på PubMed. På hemsidan är det enkelt att söka efter studier inom specifika områden/åkommor. Skriv LLLT + den problematik (på engelska) du vill ha fram studier från (LLLT = Low Level Laser Therapy). Många av studierna är dubbelblinda kliniska studier där Medicinsk laser har dokumenterad god effekt på smärta och inflammationer samt på själva läkningsprocessen. Dubbelblinda studier innebär att varken terapeuten, patienten eller den person som utvärderar resultatet av behandling vet om det var laser eller bara en ”låtsas-laser” som patienten behandlades med.