Studier om Medicinsk laser

Svensk omfattande studie

En publicerad studie beställd av Skellefteå kommun gjord av Marianne Degerman visar i median 123 dagar snabbare läkning av svårläkta venösa sår hos sköra äldre i jämförelse med kontrollgruppen från kvalitetsregistret RiksSår. Studien drar slutsatsen att användning av laser som tillägg vid behandling av svårläkta sår kan förkorta läkningstiden, främja läkning och spara tid och resurser för patienter, yrkesverksamma och vårdinstitutioner.

Studien visade även att sårets ålder innan laserbehandling påbörjades, inte påverkade den tid som krävdes till läkning.  Det innebär tex att ett sår som inte läkt på flera år kan läka lika snabbt med laserbehandling som ett sår som varit öppet i 6 veckor. 

I studien har man använt samma klinikutrustning som jag har på mottagningen i Hjärup.

Studier utomlands