Förutsättningar för en lyckad behandling

  • Att laserljuset arbetar på rätt djup i förhållande till var problemet sitter. Olika lasrar arbetar på olika djup. Ofta krävs behandling med flera olika ljus för en lyckad behandling.
  • Rätt puls på ljuset utifrån vilken typ av skada som behandlas
  • Rätt typ av laserljus
  • Behandlingstid per punkt
  • Anpassad frekvens på utrustningen beroende på vad som behandlas
  • Behandlingsintervaller
  • I vissa fall uppnår man bättre och snabbare resultat med kost- och näringsoptimering (ex vid inflammatoriska problem). Jag bistår med kost- och näringsråd som stöttar läkningen i samband med behandling.
  • Egenvård enligt instruktioner hemma mellan behandlingstillfällena i vissa fall blir en värdefull boost för snabbare läkning.