Kontraindikationer

Kontraindikationer

Det finns inga direkta kontraindikationer med den Medicinska Lasern som ju är en skonsam lågeffektslaser. Men vissa tillstånd och läkemedelssubstanser gör att man behöver vidta försiktighetsåtgärder eller avstå direktbehandling på ett specifikt område. Berätta alltid om du tar mediciner, har diagnos/er eller går på annan behandling samtidigt som du går på laserbehandling.

Att använda värkmedicin som NSAID (Voltaren, Diklofenak m.fl) i samband med laserbehandling kan försämra effekten av behandlingen något och förlänga behandlingsbehovet – i vissa fall som exempelvis vid akut diskbråck eller annan svår smärta kan det ändå vara nödvändigt att ta smärtlindring för att klara av att ta sig till och från behandling.

Den som fått kortison injicerat bör avstå laserbehandling på det koritsonbehandlade området i 5-6 veckor. Det är inte skadligt eller farligt att behandla med lasern på området, men det ger heller ingen pluseffekt så mitt råd är att spara pengarna tills behandlingen kan ge full effekt. När kortisoneffekten avtar kan man övergå på laserbehandling som inte har negativa biverkningar.

Laserbehandling över en mörk tatuering är inte att rekommendera då det lätt kan bli brännskador på huden samt att själva tatueringen förstörs. Man kan ge laser med låg effekt lite på avstånd för att få viss behandlingeffekt och i många fall kan man komma åt området från närliggande område.

Riktigt mörk hud går inte att behandla med full effekt  då den mörka huden absorberar energin eftersom den innehåller mycket pigment i huden och brännskador kan då uppstå. Detsamma gäller om man behandlar hudpartier med riktigt mörk tät hårväxt. Man kan behandla med lägre effekt och lite på avstånd.

Jag behandlar aldrig på eller intill ögonen.

Ingen behandling över magen vid graviditet som säkerhetsåtgärd.

Ingen behandling över halsregionen vid sköldkörtelsjukdom då detta kan störa eventuell medicinering.

Barn under 8 år får inte behandlas.

Ingen laserbehandling på eller mot huvudet vid epilepsi.

Ingen behandling med laser samtidigt som behandling för Cancersjukdom pågår.

Det går bra att ge laser även på områden där det sitter implantat t ex pacemaker, proteser, silikon m fl