Vad är Medicinsk Laser?

Medicinsk Laser är en smärtfri behandling utan ingrepp som effektivt hjälper kroppen att återläka skadade celler. Laserljus appliceras i kontakt med normalfrisk hud. För att få en bra behandlingseffekt behöver laserljuset kunna genomtränga vävnaden och nå det område som är tänkt att behandlas.

När laserljus appliceras på hud eller vävnad absorberas, reflekteras, och sprids det åt flera håll. Ju längre ner i vävnaden desto svagare blir ljuset. Därför används en större energimängd laserljus vid behandling av exempelvis muskulatur och leder, i jämförelse med ett öppet sår.

Den typ av laserljus som används vid Medicinsk Laser kallas för lågeffektslaser. Inom lågeffektslasern finns det flera olika laserljus – jag arbetar med tre olika sorters laserljus med 1-12 ljusdioder som alla kan ställas in med olika effekt och som arbetar på olika djup och med olika pulsstoppeffekt för att jag ska kunna behandla olika problem. Utrustningen på kliniken är av professionell kvalitet och vissa instrument har jag dubletter av för att kunna behandla stora områden dubbelt så snabbt vilket brukar uppskattas av mina klienter som då kan boka en kortare och då också billigare behandlingstid.

Akuta smärttillstånd, kronisk värk, inflammation, nervsmärta, ödem, trögt lymfsystem, skelett- och senskador är vanliga problem som lasern kan behandla. Lasern är även bra på att mjuka upp stela muskler och leder samt förebygga belastningsskador vilket gör att den som har friskvårdsbidrag från arbetsgivaren även kan använda sitt friskvårdsbidrag på Friskvårdslasern. Jag är ansluten till ePassi friskvårdsportal men kan självklart även bistå med kvitto som du själv redovisar manuellt till arbetsgivaren.

Det är alltså inte ”bara” att hålla ett laserinstrument mot huden som avgör om behandlingen blir verksam.
Utrustning , kunskap och erfarenhet är avgörande för ett bra resultat. Sen finns det givetvis fler parametrar som är av betydelse för hur snabbt ett problem kan åtgärdas som ex: kosthållning, näringsupptag, egenvård och livsstil. Självklart hjälper jag till och ger råd om kost, näring etc som kan ge positiva effekter utöver laserbehandlingen.